Erken boşalma (EB) hastalarında atipik mastürbasyon davranışının Ereksiyon bozukluğu etiyolojisinde hazırlayıcı bir faktör olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 1.819 hasta değerlendirildi. Hastaların 1150’si (%63,2) yaşam boyu EB, 369’u (%20,3) edinsel EB, 300’ü (%16,5) doğal değişken EB olarak sınıflandırıldı.IIEF skoruna göre 714 hastada (%39.3) EB ile ilişkili ereksiyon bozukluğu vardı.

Atipik mastürbasyon davranışları da erken boşalma popülasyonunun önemli bir bölümünde görülmekte ve EB ye eşlik eden ereksiyon bozukluğu oranını artırmaktadır. Bu durum özellikle EB ve Ereksiyon bozukluğu birlikteliğinde mastürbasyon alışkanlıklarının sorgulanması gerekliliğine dikkat çekmektedir.

DR. BERK KARATAŞ
 • PalazzoliM. Premature ejaculation. Sem Hop 1950; 26:3884–90.
 • Schapiro B. Potency disorders in the male; a review of 1960 cases of premature ejaculation. Harefuah 1953;45:39–41.

İlk kez erken boşalmadan bahseden çalışmalar. Sadece durum tespiti yaptılar. Herhangi bir tedavi önerisi sunmadılar.

 • Semans JH. Premature ejaculation: A new approach. South Med J 1956;49:353–8.

Yarım asır önce Dr. Semans erken boşalmayı tedavi etmek için stop-start (dur-başla) tekniğini tanımladı. Eş tarafından penisin erken boşalma hissine kadar vajina dışı uyarılması ve boşalma hissi yaklaşırken uyarının his kaybolana kadar kesilmesi. Dr. Semans, bu döngünün birçok adımda tekrarlanmasını tavsiye etti. Bu şekilde tedavi ettiği sekiz kişide başarılı oldu.

(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır)

DR. SEMANS
 • Masters WH, Johnson VE. Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown & Co; 1970.

Sıkma tekniği, Master ve Johnson tarafından geliştirildi. Eş, hastanın penisini orgazm noktasına yakın olana kadar el ile uyarır. Boşalmanın öncesindeki bu noktada penis başının hemen altını 3 veya 4 saniye boyunca sıkar. Partner, erkek boşalma dürtüsünü kaybedinceye kadar bunu yapar. Amaç, hastanın boşalma zamanlamasını kontrol etmeyi öğrenebilmesi için orgazma yol açan hislerinin farkına varmasıdır. Çift, daha sonra, elle sıkma tekniğinden, kadın üstün pozisyonunda hareketsiz ilişki sırasında penisin uyarılmasına ve daha sonra her iki ortağın da hareket etmesiyle yanal pozisyonda birleşmeye ilerler.

MASTER BOOK REVİEW
 • Helen Singer Kaplan The New Sex Therapy: Active Treatment Of Sexual Dysfunctions. Hardcover – 1973

Helen Singer Kaplan, bir Amerikan seks terapisti ve ABD’deki bir tıp okulunda kurulan cinsel bozukluklar için ilk kliniğin kurucusuydu.

Dr. Kaplan, erken boşalmanın, bir erkek boşalması üzerinde gönüllü kontrolden yoksun kaldığını ileri sürdü.

Dr. Kaplan, cinsel davranışçı terapi egzersizi tedavisinin etkinliği, boşalmaların üstesinden gelmek için erkeklerin boşalmalarını kontrol etmelerini sağlayan dur-başla yöntemini geliştirerek daha yaygın hale gelmesini sağladı.

KAPLAN BOOK REVİEW
 • François de Carufel & Gilles Trudel Ph.D. Effects of a New Functional Sexological Treatment for Premature Ejaculation,
  Journal of Sex & Marital Therapy, 32:2, 97-114 (2006)

Geleneksel dur-başla ve sıkma tekniği dışında yeni bir tedavi programı olan fonksiyonel seksolojik tedavi programı geliştirdiler. Yaptıkları çalışmada klasik yöntemler kadar başarılı oldular.

(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır)

DR. CAREFUL
 • Zamar, A. Premature Ejaculation: A New Treatment Using A Stimulating Device In Conjunction With The Start – Stop Technique. Journal of Sexual Medicine. 9. 217-217. (2012).
 • Patrick Jern Evaluation of a Behavioral Treatment Intervention for Premature Ejaculation Using a Handheld Stimulating Device, Journal of Sex & Marital Therapy, 40:5, 358-366 (2014)

Vibraston cihazından gelen titreşim simülasyonu arttırır ve durdur-başlat tekniği de eklendiğinde ,boşalma eşiğini artırır.(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır)

Dr. Zamar Psikoseksüel Terapi – Start-Stop tekniği ile Prototip cihaz (vibratör) – Start-Stop tekniğini karşılaştırdı. Psikoseksüel Terapi – Start-Stop uygulanan hastaların % 40’ında erken boşalmada 3 kat iyileşme sağlandı. Prototip cihaz (vibratör) – Start-Stop tekniği uygulanan grupta ise hastaların % 61’inde erken boşalma 11 kat iyileşme göstermiştir.

Dr. Zamar (217. sayfa)
VİBRASYON CİHAZI FDA ONAY
DR. JERN
 • Liqiang Guo ve ark. Significance of penile hypersensitivity in premature ejaculation Sci Rep. ; 7: 10441. 2017

Titreşimli eşik, erken boşalma ağırlaştıkça azaldığını saptadılar. Hafif ve şiddetli erken boşalma gruplarında, IELT’ (vajina içindeki süre) nin ortalama değerleri ile titreşim eşikleri arasında anlamlı bir pozitif korelasyon tespit edildi.

DR. LİQİANG
 • Kobori Y, Aoki H, Nishio K, Sato R, Ashizawa Y, Yagi H, et al. Rehabilitation for severe delayed ejaculation with use of a masturbation aid. Asian Pac J Reprod 2012; 1(4): 262–264
 • Rodríguez JE, Picazo JA, López E Mmasturbation device for the treatment of delayed ejaculation: A case report Research Department of Instituto Sexológico Murciano, Spai Asian Pacific Journal of Reproduction 2017; 6(4): 191-192

Dr.Kobori ve Dr Rodriguez dur-başla tekniğinde masturbatör kullanarak erken boşalan hastalarda başarılı sonuçlar sundular.

DR. KOBORİ
DR. RODRİQUEZ